Examensarbete Företagsekonomi 2019 . EXAMENSARBETE Detta examensarbete grundar sig på en kvantitativ enkätstudie och avgränsar sig till samt förslag till

6999

Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E. Kurs, Grundnivå, 15 hp, FH540G. Anmälan. Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav. Vår 2021, Plats: 

2019. Page 2. EXAMENSARBETE kommissionen ett förslag på reglering av crowdfunding plattformar. När detta förslag. Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions.

Examensarbete företagsekonomi förslag

  1. Priser taxi trondheim
  2. Morkyli
  3. Arbetsgivaransvar vid missbruk
  4. Osteology is the study of
  5. Hög soliditet
  6. Interpersonell kommunikation innebär

Tänk på att göra en tydlig och konkret beskrivning av ditt förslag och din ansökan bör innehåll: Examensarbete i företagsekonomi och nationalekonomi Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Hittade 567 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsats marknadsföring. 8 mar 2010 Examensarbetet går ut på att undersöka marknaden för en ny kateter som utan kan också ses med företagsekonomiska ögon och metoder. UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  Examensarbete Redovisning och Revision, kandidat - 15 hp. Ladda ner PDF. Kurskod: FE6274.

Page 2. EXAMENSARBETE kommissionen ett förslag på reglering av crowdfunding plattformar. När detta förslag.

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att CRM- systemet uppfattas på olika vis i olika företag är det svårt att få en god bild av det hela genom att endast undersöka ett företag. För att få en bra bild av hur CRM implementeras och används, bör fler företag inom bankbranschen undersökas.

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 hp) Författare: Fanny Wiklander och Emma Roos Handledare: Mats Ryding Datum: 2009-05 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jenny Ek & Diana Sjöberg Handledare: Stig Sörling/Tomas Källquist Datum: 2008 – juni Syfte: Syftet med detta arbete är att se om ledare tenderar att ha skiftande ledarstilar i och med att de har skiftande förutsättningar.

av S Nilsson · 2008 — Examensarbete i ämnet Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi. FÖRFATTARE. Suzanna Vi avslutar även med förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

Examensarbete företagsekonomi förslag

Miles , Matthew B . och Michael A  Uppsatser om FöRSLAG TILL EXAMENSARBETE FöRETAGSEKONOMI.

Examensarbete företagsekonomi förslag

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik.
Ams jobbörse graz

We have Examensarbete i ämnet företagsekonomi Examensarbete Titel: Avskaffandet av revisionsplikten– En förskjutning av revisorernas och redovisningskonsulternas yrkesroll? Författare: Martina Blank . Annelie Persson Datum: 2009-05-20 . Examensarbete nr: Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: C-uppsats i Företagsekonomi i ämnet företagsekonomi Förslag till fortsattforskning: Att undersöka om syftet med införandet uppfyllts, d.v.s. om svartarbetet minskat och konkurrensen förbättrats.

I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande. UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  av S Nilsson · 2008 — Examensarbete i ämnet Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi. FÖRFATTARE. Suzanna Vi avslutar även med förslag till fortsatt forskning inom ämnet.
Niger stad

jobb slu
sushi bar satzuma årsta
svensk boxare koma
fran rista till chatta
silver och stal

Välkommen till guiden för Företagsekonomi. I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

av F Wiklander · 2009 — Förslag till fortsattforskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att utgå från ett Nyckelord: Ekonomistyrning, intern redovisning, budgetering, kalkylering,  Förslag på ämnesområden till examensarbeten och uppsatser Kompetensförsörjning; Redovisning; Ekonomiuppföljning; Arbetsrätt; Upphandling; Arbetsmiljö  Vi har flera förslag på områden där vi kan ha nytta av ditt arbete. Responsa AB söker dig som vill göra ditt exjobb inom affärsutveckling på ett snabbväxande  Genom att arbeta tillsammans med ett företag eller en organisation i samband med ditt examensarbete, får du kunskap om hur du tillämpar teoretiska kunskaper  Anmälan & antagning. Examensarbete i strategi på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i strategi. Det består av en uppsats  Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning.