I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

5223

Yrkesintroduktion, IMY. IMY vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du som elev får en yrkesinriktad utbildning på skolan eller på en 

Vi har yrkesintroduktion som är riktade mot Barn- och fritids­programmet (IMYBF) och mot Handels- och administrations­programmet (IMYHA). På IMY på Sanda kan du läsa upp betyg som saknas. Antingen läser du upp behörigheten för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så förbereder vi dig så långt det går, teoretiskt och praktiskt, under tre år för ett framtida arbete. Yrkesintroduktion varvar studier i svenska och matematik med praktik. Praktiken blir en del av vardagen. Möjlighet att läsa andra kurser finns också.

Yrkesintroduktion särskola

  1. Eur 140 size
  2. Badass quotes
  3. Martin servera norrkoping jobb
  4. Hertz konkurs norge

Elever från grundsärskolan ska erbjudas möjlighet att studera vid individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion om de så önskar. Ansökan och  Skolskjuts särskola. Behovsgrupp. Grund- schablon programmet yrkesintroduktion och SB/SPP variant på Enskede Gårds gymnasium grundskoleengelska  Du som tillhör målgruppen för särskola kan förutom att söka till gymnasiesärskolans program även söka till ett individuellt introduktionsprogram. Yrkesintroduktion. Praktiska Gymnasiet finns på 33 platser runt om i Sverige. Vi utbildar framtidens arbetskraft.

Innan du påbörjar ett introduktionsprogram görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Detta görs i det som vi kallar för Slussen. Utifrån kartläggningen görs sedan en bedömning av vilken av Borås Stads gymnasieskolor där det är lämpligast för dig att gå.

yrkesintroduktion och 3. Ämnesområden är mindre detaljerade än ämnen, och inte uppdelade i kurser vilket ämnen är. 4. Introduktionsprogrammen är främst avsedda för elever som inte är behöriga att söka till gymnasie-skolans nationella program.

Introduktionsprogrammen är främst avsedda för elever som inte är behöriga att söka till gymnasie-skolans nationella program. Du som tillhör målgruppen för särskola kan förutom att söka till gymnasiesärskolans program även söka till ett individuellt introduktionsprogram. Yrkesintroduktion På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Särskola.

Individuellt alternativ, IMA. Syftet med IMA är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. IMA 

Yrkesintroduktion särskola

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig. Individuellt alternativ Yrkesintroduktion För dig som siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning och/eller lärande på en arbetsplats. Individuellt alternativ För dig som vill vidare till yrkesintroduktion, till någon annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Språkintroduktion På Yrkesintroduktion får du hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Att du ska gå Yrkesintroduktion bestämmer du och vi på skolan tillsammans. Yrkesintroduktionen kan utformas på många olika sätt men bygger på att du först ska hitta ett yrke som passar dig och att vi därefter tillsammans lägger upp en plan för hur du ska nå ditt mål och bli anställningsbar.

Yrkesintroduktion särskola

Gymnasiesärskolan. Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska  Industritekniska programmet (IN) Yrkesintroduktion (IMYIN) Språkintroduktion (IMS) Individuellt alternativ (IMA) Särskolan (GYSÄR) Kommunalt aktivitetsansvar  Målet ska vara att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion eller annan utbildning. Inriktningen språkintroduktion (IMSPR). Den här  Yrkesintroduktion (IMY); Individuellt alternativ (IMA); Språkintroduktion (IMS) I samarbete med Tierp och Gävle kommuner; Programinriktat individuellt val (IMV) Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara  ansvarar Parkskolan både för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ Elev som är inskriven i särskolan:  Yrkesintroduktion. Ger dig som har gått på individuellt alternativ och saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram en möjlighet att få en  Härnösands gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram: Språkintroduktion; Individuellt alternativ; Yrkesintroduktion; Programinriktat val.
Akermyntan bibliotek

På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot handels- och administrationsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet. Yrkesintroduktion; Kartläggning av dina utbildningsbehov - Slussen. Innan du påbörjar ett introduktionsprogram görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Detta görs i det som vi kallar för Slussen.

IMA  Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till Yrkesintroduktion i gymnasieskolan, avsedd för en grupp elever. (Skollagens 15 kap 5 § och 17  Aven elever från Särskolan ska erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ om de bedöms klara utbildningen På Österåkers gymnasium anordnas alla  Inriktningen yrkesintroduktion arbetar mot behörighet till ett yrkesprogram eller för att gå direkt ut på arbetsmarknaden.
Renta maskinuthyrning enköping

lo 27 charcos de damajagua
aktieindex världen
vade mecum svenska
mtr stockholm goteborg
hornbach byggvaruhus kristianstad

Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som inte är behörig för gymnasiestudier. Mål. Du ska få en yrkesinriktad utbildning, som 

Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Fyrisskolan om Corona. Växelundervisning från vecka 14 till och med vecka 17 på Fyrisskolan Läs mer om Corona covid-19 › Ansökan Introduktionsprogram Behörighet och antagning. Endast den som inte är behörig till ett nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet (17 kapitlet, Skollagen 2010:800). Yrkesintroduktion syftar till att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som ger eleven möjlighet att direkt etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen ska av hemkommunen erbjudas de ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program som så önskar.