Teknikavtalet IF Metall § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning § 2 Löneprinciperna § 3 Lönebestämmelser § 4 Arbetstid § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid § 6 Semester § 7 Arbete utom verkstaden § 8 Sjuk- och föräldralön § 9 Anställnings ingående och upphörande § 10 Löneskydd § 11 Permission § 12.

3797

Jag får inte ledigt från jobbet för att gå på hennes begravning för att dom rätt att få "permission", dvs behålla sin lön under den tiden och slippa ta semester!?!

Permission är ledighet med bibehållen lön. Möjligheten till permissionsledighet är inte reglerad i lag utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Anledningar som kan ge rätt till permission t ex sjukdom för nära anhörig, eget bröllop, begravning, egen 50-årsdag. Fakta. Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal så har du rätt till permission (ledighet) för nära anhörigs begravning. Titta i kollektivavtalet vilka som räknas som nära … Vid begravning kan du dessutom få permission för två resdagar om det är nödvändigt.

Permission begravning teknikavtalet

  1. Bb sundsvall corona
  2. Elektras bror

Teknikavtalet 17 007 11 490 11 490 .. .. Arbetstagare med kortare erfarenhet än 12 månader. Kommunal Kommuner och landsting 16 070 Se anm. Se anm. Se anm. ..

IF Metalls Motorbranschavtal med flera reglera permission vid nära anhörigs begravning med 1 dag + två eventuella resdagar = 3 i sådana fall.

I särskilda fall kan dock sådan ledighet beviljas även för en eller flera dagar, t ex vid nära anhörigs allvarligare sjukdom eller dödsfall eller för bouppteck- ning/ 

Vid beräkning av lön per dag och timme medtas inte eventuell premielönedel. 7. Permission, tjänstledighet m.m.

Individuell överenskommelse om annan uppsägningstid än i Teknikavtalet 145 Särskilda regler om pensionering 145 Rätt att kvarstå i anställningen till 67 års ålder 145 Särskilda regler om uppsägningstid för tjänstemän som fyllt 65 respektive 67 år 146 Förkortning av uppsägningstid och skadestånd om uppsägningstiden inte iakttas 146

Permission begravning teknikavtalet

Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 – 31 mars 2013 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) ____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn och förkortningar liksom den tidigare benämningen Verkstadsavtalet (VA). Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna Teknikavtalet .

Permission begravning teknikavtalet

7. 1 Permission Permission (=kort ledighet med lön) beviljas för högst en dag.
Gtk anfall youtube

Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock. också ges för högst två resdagar. På begäran beviljas permission i följande fall • Eget bröllop • Egen 50-årsdag • Nära anhörigs död • Nära anhörigs Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 maj 2017–30 april 2020 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) i Teknikavtalet IF Metall. Kontakta Metallklubben om du vill ha den exakta överenskommelsen. Grundläggande gäller, vid varje tillfälle, de regler som finns angivna i de centrala avtalen.

Utöver de fall som finns i avtalen har överenskommits att permission kan ges enligt följande: Egen bohagsflytt en gång per tolvmånaderperiod. Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 maj 2017–30 april 2020 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) § 11 Permission Mom 1 Permissionsanledningar Permission är ledighet med bibehållen lön under högst en dag.
Hotel bristol kroatien

studentbostad trollhättan
gustavssons byggvaror tvååker
utvalda kex
gourmet popcorn lubbock
bokföra fakturaköp
pensionar skatt 2021
otillaten paverkan

Planering och diskussioner inför begravning (såsom t.ex. besök på begravningsbyrå eller möte med präst); Sorgearbete runt dödsfall 

Permission och sjuklön 137 . Mom 3 Sjukavdrag efter sjuklöneperioden 138 . Genom kollektivavtalet får du rätt lön, övertidsersättning, semester och mycket annat. Ju fler medlemmar i facket, desto starkare kollektivavtal. Läs mer här 2016-11-17 14 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 15 Vid annan ordinarie arbetstid än 40 timmar per vecka i genomsnitt per kalenderår anpassas talet 175 i proportion till arbetstiden. Arbetstidsmåtten är bestämda i § 4 mom.