Centralt innehåll. Ma1a · Ma1b · Ma1c · Ma2a · Ma2b Direktlänkar. Geogebra grundkurs · Geogebra-aktiviteter · Härledningar · Centrala delar · Videoklipp 

1766

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige.

Vid planering och genomförande är det ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll som är grunden, men du behöver då och då göra avstämningar mot kunskapskraven. Vid betygssättningen är däremot kunskapskraven grunden, men då behöver hänsyn tas till syfte, centralt innehåll och … 2015-09-13 Centralt innehåll årskurs 4-6 Centralt innehåll för ÅK 4-6 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden. Centralt innehåll årskurs 7-9 Centralt innehåll för ÅK 7-9 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden. Syfte och förmågor Syfte och förmågor utifrån LGR 11. I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till … Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Centralt innehall

  1. Bokföringskonto 7533
  2. Bibliothekssystem cicero
  3. Web of shadow
  4. Effektiv redovisning malmö
  5. Platslagare karlstad
  6. Mc utbildning kristianstad
  7. Tecken symboler

Presentationer av eget bildskapande. Centralt innehåll Att lyssna på och läsa skapelsebeättelser från runt om i världen. Att skriva en egen fiktiv (påhittad) berättelse. Att utveckla sin förmåga att sammanfatta en vetenskaplig uppsats i ett inledande abstract på engelska.

Centralt innehåll I kursplanerna till ämnet regleras vad skolan ska bygga sin undervisning kring - detta kallas för ämnets centrala innehåll.

Översikt som visar centralt innehåll i gy 11 i relation till innehåll i kursläromedlet pioneer 1 Kommunikationens innehåll Ett urval av texter och övningar.

Centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier (kunskapskrav) som gäller för de olika betygen.

Kunskapskrav & Centralt innehåll. Material till min kunskapsvägg: Material för The Big 5 förmågorna ligger under sidan TB5. CentraltInnehallVaggstorlek. Det 

Centralt innehall

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. Centralt innehåll I årskurs 7–9. Rörelse. • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. • Styrketräning  Kursen matematik 2b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll.

Centralt innehall

Förmågor. • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,. • använda och  Samhällskunskap Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Geografi. Hur jag bedömer multimodala arbeten.
Fransk film musik

Under den  Centralt innehåll för ämnet svenska i årskurs 3.

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. Centralt innehåll Kunskapskrav år 3 Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Norwegian singer songwriter female

var kan jag handla med bitcoin
vinkelhastighet till rpm
karl petter bengtsson
lol pvp.net patcher kernel has stopped working
foretag finspang
drarry wattpad

Hur jag bedömer multimodala arbeten. Enligt forskaren Anna-Lena Godhe är vi lärare osäkra på hur vi skall bedöma andra uttryckssätt än talad och skriven text.

3A, kap 1 Räkna med proportionella samband 3A Centralt innehåll: I årskurs 7–9 Bildframställning • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.