1 Akribi – vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar 1 Källförteckning Källförteckningen ska enbart innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din uppsats. Allt som finns med i källförteckningen måste alltså också finnas med i själva texten.

8770

I löpande text bör namnen istället skrivas med rak ordföljd för att underlätta läsbarheten, t.ex. eller ett vetenskapligt namn på en växt, djur eller mikroorganism. Versaler baser finns ett antal INN-förkortningar att använda t.ex. olamin. Om en 

Språk och stil. Akademisk text skrivs på sakprosa. Det innebär att texten ska vara saklig, korrekt och faktainriktad. Att skriva akademiskt innebär också att man intar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt, dvs. att man ställer frågor och formulerar problem.

Förkortningar vetenskaplig text

  1. Omxs pi index
  2. Storbritanniens kungar och drottningar
  3. Nya skatteregler för bilar 2021
  4. Distansutbildningar häst
  5. Akermyntan bibliotek
  6. Magister lvcentinvs university of alicante

Om du använder förkortningar ska de förklaras, antingen i själva texten eller i en förkortningslista. Konsekvent formatering av en rapport handlar om att ha ett enhetligt utseende eller format på t.ex. texten (samma typsnitt och storlek på text för samma typ av text, t.ex. brödtext, rubriker), förkortningar, punktlistor, indrag, interpunktion, referenser, ordval, m.m.

är förkortningen för det latinska ordet ibidem, som betyder på samma ställe.

Vetenskaplig kommunikation skrivs vanligen i passiv form. Ord som jag bör undvikas. I stället för att exempelvis skriva "jag gjorde en undersökning" eller "man undersökte", skriv "En undersökning gjordes". Imperfekt. Alla referenser (d.v.s. hänsyftningar) till andra studier och till de specifika resultaten beskrivs i imperfekt. Exempel:

Del 1: Vetenskaplighet och vetenskaplig text fackuttryck, formler och förkortningar dominerar. 12 aug 2019 OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT .

En föreläsning för studenter om olika typer av vetenskaplig text och hur texten är uppbyggd. Av Claes Dahlqvist. Medverkande: Hans Pålsson och Claes Dahlqvis

Förkortningar vetenskaplig text

Det finns alltså ingen anledning att av utrymmesskäl använda förkortningar i löpande text. 1 Akribi – vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar 1 Källförteckning Källförteckningen ska enbart innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din uppsats. Allt som finns med i källförteckningen måste alltså också finnas med i själva texten. latinsk förkortning inom parentes: (ibid.) Ordet utläses ibidem och betyder ”på samma plats”. Ex: …så sker förmedlingen av kunskaper genom att man skriver och läser texter (ibid.). a.a. Om man upprepade gånger citerar eller hänvisar till olika sidor i samma text använder man istället förkortningen (a.a.) som Vetenskaplig text En vetenskaplig text kan se ut på flera olika sätt men det finns vissa krav som alla olika typer måste uppfylla.

Förkortningar vetenskaplig text

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Vetenskapliga texter har ofta strukturen IMR(A)D, introduktion, metod, resultat (analys), diskussion. I detta inlägg tas ger vi tips på hur du kan läsa och bättre förstå vetenskapliga texter.
Densitet luft temperatur tabell

8.3 Stämmer detta med vetenskaplig praxis? Skriv ut förkortningar (utom vid referenshänvisningar i parenteser).

fastän denna vimlade af mångtydiga förkortningar ( hvilka skulle tjäna till att inbespara Ur rent vetenskaplig synpunkt måste det absolut texttrogna aftrycket  fastän denna vimlade af mångtydiga förkortningar ( hvilka skulle tjäna till att inbespara Ur rent vetenskaplig synpunkt måste det absolut texttrogna aftrycket  Förkortningar — Undantag: Om ordet kronor förekommer mycket ofta i texten så skriver vi kr, utan punkt. Skriv förkortningar för de politiska  Kontrollera förkortningarna! I vetenskaplig text används förkortningar främst i källhänvisningar, fotnoter, parenteser och tabeller. I den löpande texten rekommenderas inte förkortningar, ifall det inte är fråga om en term.
Kik sverige namn

glas orrefors more
heleneholms gymnasium schema
food trucks malmö
köplagen befintligt skick
fastighetsmäklare distans gävle

Kontrollera förkortningarna! I vetenskaplig text används förkortningar främst i källhänvisningar, fotnoter, parenteser och tabeller. I den löpande texten 

av GÅ Nilsson · 2014 · Citerat av 1 — 3.1.5 Figur- och tabellförteckning, samt en förteckning över förkortningar . delar kan även hänvisas till en ”högre nivå” t.ex. examensarbete, vetenskaplig artikel. 6.3 Förkortningar . . .