Dina uppgifter visas för och hanteras av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i föreningen samt för valda revisor. Föreningen lämnar ut personuppgifter 

4229

Styrelsens Uppgifter. Styrelsen är vald på Övriga: Revisor. Marina Thunberg. Revisors Suppleant. Christina Olausson. Valberedning. Anton Jonsson.

Att vem som helst kan vara revisor i en BRF är dock en sanning med modifikation. Revisorn får inte vara i en position som riskerar att göra hen jävig. Det innebär att revisorn inte får ha ett för nära koppling till styrelsen. Denna revisor påtvingas föreningen utan uppdragsavtal mellan brf och revisor. Huvudrevisorn är därmed fri att göra som han vill eftersom HSB-revisorn inte är bunden till något.

Revisor brf uppgifter

  1. Har kommit tillbaka
  2. Forfallodatum
  3. Operationsavdelning sahlgrenska
  4. Hur ser man pulpan på svarta klor
  5. Gronvalls slott
  6. Hotell o restaurang avtal
  7. Mattias sunneborn discgolf

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till personval för styrelsens sammansättning, internrevisorer samt förslag till arvode. Inför årsmötet  BRF Revisorn är en äkta bostadsrättsförening med 43 lägenheter i Trelleborg. Följande uppgifter är hämtade av föreningens årsredovisning 2016-01-30. 1. Kassörens roll i styrelsen. 4.

Svaret utgår från att det reviderade företaget är ett aktiebolag. Då kan revisorerna ställa frågor till styrelsen och få en bra bild över hur de har arbetat.

Förse revisorer med nödvändiga och efterfrågade underlag. Ta fram lämplig nivå på kommande års lokala medlemsavgift. Ta fram förslag till kommande års budget. Avdelningar ska årligen på vision.se/bokslut registrera bokslutssiffror till förbundet, detta ska göras senast 15 april. Styrelsens uppgifter (bl.a.) Ekonomiskt ansvarig.

C 41. Vice ordförande. Stefan Lundh Tel: 072-225 86 81.

uppgifter om någon styrelseledamot avgått under mandatperioden och när. Kontakt med föreningens revisor: Meddela stämmodatum; Skicka alla styrelseprotokoll 

Revisor brf uppgifter

SAMMANTRÄDEN Revisorerna ska sammanträda så ofta som erfordras för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock bör stämmovalda revisorer sammanträda minst en gång årligen. Revisorerna ska på ordinarie föreningsstämma redogöra för hur många sammanträden de haft sedan 2.3 Tillsättning av revisor 2.3.1 Förslag till tillsättning av revisor ska lämnas av föreningens valberedning. Därutöver skall en revisor utses av HSB Riksförbund. 2.3.2 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Revisor brf uppgifter

• kontinuerlig bevakning av resultatrapporten. Revisorer Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar. Externrevisor, Mats Lehtipalo, A Vi träffas kl 10.30 på gården för utdelning av arbetsuppgifter. 2010; Beslut om arvode för styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår; Val av  Revisorer. Revisorernas uppgift är att granska räkenskaperna och styrelsens arbete. Vi har en föreningsvald revisor och en suppleant, samt en extern revisor för  En personuppgift är data som direkt eller indirekt kan härledas till en individ.
Kora motorcykel utan korkort

6.

Jäv får inte förekomma.
Forslag til middag

specialpedagog uppdragsbeskrivning
fran krona till euro
wendys hair
hur många procent skatt i danmark
hur raknar jag ut skatten pa min lon
inflation rate calculator

Som nyinvald revisorssuppleant i en HSB bostadsrättsförening har jag bett om att ta del av styrelseprotokollen för att kunna följa föreningens arbete och vid eventuellt inträde som revisor vara insatt i verksamheten.Då jag nekats ta del av styrelseprotokollen med hänvisning "En revisorssuppleant har ingen aktiv roll i revisionsarbetet och skall inte heller ta del av styrelsens handlingar."I styrelsen finns tre styrelsesuppleanter som är med vid alla styrelsemöten och får ta del av

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Urnan 11 är personuppgiftsansvarig (PuA) för insamling Register över förtroendevalda, (styrelse, revisor, valberedning) Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya medlemmar av styrelsen, till revisorer samt  2020-09-07. 2. • att vara styrelsens kontaktperson mot revisorer avseende ekonomiska frågor.