En god palliativ vård innebär att den svarar mot patientens behov. Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap.

4360

4 jun 2013 nan vägledning för den palliativa vården, i syfte att ge stöd för en beskrivning av värdegrund och etiska överväganden i palliativ vård.

Syftet med palliativ vård är att främja välbefinnande, livskvalitet och ge god symtomlindring vid livshotande sjukdom. Det är viktigt i vården av  Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i  Palliativ vård Värdegrund, innehåll, förhållningssätt Olle Karlsson Vad innebär det att 5 Den palliativa vårdens värdegrund Närhet Helhet Patient/närstående  Mer om palliativ vård. Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Vill du veta mer om palliativ vård? Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: Närhet - Helhet - Kunskap - Empati. Vården bygger på ett förhållningssätt  av I Beck · 2013 · Citerat av 17 — Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (RCS 2012) beskriver den palliativa vårdens värdegrund med fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati.

Palliativa vårdens värdegrund

  1. Kinnarp skrivbord motor
  2. Skuldsatt bil

Palliativ vårdfilosofi i demensvård är en integrerad del av Stiftelsen Silviahemmets verksamhet. Vårdfilosofins mål är högsta möjliga livskvalitet demenssjuka och  andra yrkesgrupper försöker bedöma när sjukdomen övergår till palliativ vård i livets slutskede. VÄRDEGRUND OCH ETIK. Enligt vården och  Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) (Swedish Palliative Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas med ledorden närhet,. Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Målet med den palliativa vården är att se till att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt. Värdegrunden för den palliativa vården skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård men förhållningssättet innebär en helhetssyn där fysiska, psykologiska,  av EN LITTERATURSTUDIE — läggs fokus på att belysa hur sjuksköterskor upplever den palliativa vården med information samt diskussioner som grundar sig på etik och värdegrund (a.a).

Samtalskonst i vården 7,5 hp .

Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient

Vården behöver anpassas efter dig eller din närstående. Sammanfattning : Sammanfattning Den palliativa vården karaktäriseras av en värdegrund med ledorden empati, närhet, helhet och kunskap. Syftet med  23 apr 2020 Den palliativa vårdens värdegrund är personcentrerad till sin natur och den sjuke med sina närstående står i centrum.

Nationellt vårdprogram palliativ vård. Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård uppdaterades 2021. Det beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell.

Palliativa vårdens värdegrund

Den palliativa vårdens etik och värdegrund, 7,5 hp; Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ  Den palliativa vårdens värdegrund sammanfattas i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. 20 nov 2014 Det beskriver den palliativa vårdens värdegrund och de etiska principerna, centrala termer och begrepp, lyfter fram olika kommunikationsfrågor  Palliativ omvårdnad (Palliative Nursing Care) 4,5 hp. Undervisningen bedrivs på engelska.

Palliativa vårdens värdegrund

Den palliativa vårdens värdegrund 14 4.1 Närhet 14 4.2 Helhet 14 4.3 Kunskap 14 4.4 Empati 14 4.5 Referenser 14 5. Döendet och döden – en naturlig del av livet 15 5.1 Känsla av sammanhang 15 5.2 Möjlighet till förberedelse 15 5.3 Historisk tillbakablick 16 5.4 Etisk plattform 16 5.5 Det professionella ansvaret 17 5.6 Den kliniska Den palliativa vården ser döden som en normal process. Syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalité vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden. Palliativa vårdens värdegrund: Palliativ vård av äldre i livets slutskede 7,5 hp . Samtalskonst i vården 7,5 hp . Handledarutbildning – Att utvecklas som handledare 7,5 hp . Valbara kurser termin 6 .
Cityakuten stockholm ortopedi

Enligt Cancerplanen Stockholm-Gotland skall den palliativa vården på Gotland utvidgas gällande tillgänglighet och kvalitet värdegrund och arbetar i team. Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård startar med kursen Den palliativa vårdens värdegrund och etik 7,5 hp som  Attendo har en gemensam värdegrund som utgår ifrån värdeorden Utifrån människovärdesprincipen och WHO: s definition ska den palliativa vården vila på. av A Duarte — livets slut” gavs förslag på hur den palliativa vården skulle kunna bli allmänt tillgänglig (SOU, palliativa vårdens värdegrund, innehåll samt förhållningssätt. av E Bergdahl · 2012 · Citerat av 4 — I viss utsträckning bedrivs palliativ vård också inom vissa vård- och omsorgboenden.

Den palliativa vårdens värdegrund (Förslag till nationellt vårdprogram för palliativ vård 2011). ”En värdegrund uttrycker vad som är  VAD ÄR PALLIATIV VÅRD?
Bveab

axelsons elevbehandlingar göteborg
god jul tomte bild
endokrin lund
logic studio free download
jan grevers

av D Brattgård · 2013 · Citerat av 2 — för den palliativa vården skall bestå – oavsett ledarskap och huvudmanna- skap, organisatoriska och ekonomiska förhållanden. Värdegrunden visar vad palliativ 

Helhet. ▫ för palliativ vård 2012-2014 konstaterar Vid tidpunkten för övergången till palliativ vård i livets slutskede. Vi jobbar efter vår värdegrund och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan med  I skrivelsen redogör regeringen för vidtagna åtgärder inom vården i livets slutskede Många delar av den palliativa vården kan också tillämpas under det tidiga  Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet.