26 aug 2020 myndigheters allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid 

1888

25 mar 2021 Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.

Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om  Offentliga handlingar har alla rätt att läsa. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  omfattas av sekretess.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

  1. Exel helix 2.6
  2. Exel industries
  3. Tva i ost
  4. El tiempo gotemburgo
  5. Beebyte obfuscator unity
  6. Bedömningsstöd åk 1 matematik
  7. Protestantiska kyrkan
  8. O block chicago
  9. Klacka om skor hemma
  10. Pearl harbor

• den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande av myndigheters beslut m.m. Lagen innehåller också bestämmelser  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter  Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl offentlig som sekretessbelagd.

Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Sekretess enligt 18 kap. 2 § gäller i högst 70 år. I 18 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter 

26 aug 2020 myndigheters allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller   Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

3. allmänna handlingar skall kunna lämnas ut med den skynd-samhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 4. allmänna handlingar skall kunna presenteras med det innehåll som de hade när de kom in till myndigheten eller upprättades där och att det skall framgå om uppgifter ändrats eller tillförts handlingarna samt i så fall när, 5.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

1 § offentlighets- och sekretesslagen slås fast att allmänheten ska ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar och att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett. I OSL definieras grundläggande begrepp som bland annat sekretess, sekretessreglerad uppgift, sekretessbelagd uppgift och sekretessbrytande bestämmelse.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Med en handling avses inte enbart skriven text, utan även bilder, kartor, ritningar och ljudupptagningar är exempel på handlingar. Enligt huvudregeln är handlingar som rör myndigheters eller förvaltningars verksamhet offentliga, men enskilda uppgifter kan vara sekretessbelagda. 3.
Adr nummer 1170

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.

Handlingar i ärenden som ännu behandlas är dock oftast inte offentliga. En del allmänna handlingar är dock hemliga och får inte lämnas ut, för dem gäller sekretess, de är då inte offentliga handlingar.
Calvin klein hip brief

ica intranät logga in
förmånsrätt i konkurs
vespa 300 top speed
transplantationskoordinator lediga jobb
tankekraften louise hay

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. För att veta om uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretessregler kan du kontrollera med din chef eller med en 

Om det inte finns en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen att stödja sig på är allmänna handlingar offentliga (TF 2 kap. 2 §). Huruvida det kan  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3).